Technika
  Kady posiadacz starej fury wie, e ma ona swoje kaprysy.
I nie ma tu co narzeka, lamentowa, obraa si.
Stary Ford po prostu potrzebuje nieco troskliwszej opieki
i wie dobrze, jak to od nas wyegzekwowa ;)

Ale jeli powicimy mu dostatecznie duo uwagi ...
na pewno si odwdziczy!
Ganik Weber 2V
Schematy elektryczne Taunus 70-75
Skany schematów elektrycznych do Taunusa I - 1970-75
Tabliczka znamionowa Taunus 70-79

Pole A - VEHICLE SERIAL NUMBER (Numer seryjny samochodu), Pole B - TYPE (Typ), Pole C - VERSION (Wersja), Pole D - DRIVE (kierownica), Pole E - ENGINE CODE (Kod silnika), Pole F - TRANSMISSION (skrzynia biegów), ...

Opadowe ganiki podwjne Solex typu 32/32 do 38/38 EEIT

Opadowe ganiki podwójne Solex typu 32/32 do 38/38 EEIT maj przeloty o rednicy wynoszcej odpowiednio: po 32, 35 i po 38 mm. Ganiki tego typu s wyposaone w ukad dodatkowej mieszanki, co pozwala na przeprowadzanie ...

Taunus II - zawieszenie, wa, sprzego

oyska kó przednich naley co 40 tys. km przebiegu pojazdu wymontowa, umy w nafcie i podda przegldowi. Jeeli która z czci oyska jest zuyta naley cae oysko wymieni. Niedopuszczalna jest wymiana ...

Silniki montowane w Taunusie II 1976-1982

Silnik czterosuwowy z zaponem iskrowym, umieszczony wzdunie nad przedni osi, napdzajcy koa tylne, w piciu rónych pojemnociach, rzdowy czetrocylindrowy ( 1.3, 1.6, 2.0 ), lub widlasty szeciocylindrowy ...

Elementy skadowe karoserii - Taunus TCII
Wymiary kontrolne ramy w samochodach Taunus TCI, TCII oraz TCIII